Architectural Design

Mastering Civil 3D – Part 3: The Surface –  احتراف المسطح
By

Mastering Civil 3D – Part 3: The Surface – احتراف المسطح

 Buy Price: 19.99 $ 1- Create surface from point file – عمل مسطح للأرض الطبيعية من ملف رفع مساحي 2- Creating surface from contour lines – عمل مسطح للأرض الطبيعية باستخدام خطوط الكنتور 3- Creating surface from points, text and objects – عمل مسطح للأرض الطبيعية باستخدام نقاط الرسم أو الكتابة أو المجسمات المختلفة 4-…