Blog

15 miertelnych puapek przywdztwa

15 miertelnych puapek przywdztwa

item image
 Buy

Price: 79.99 $

W XXI wieku bycie szefem bezwzgldnym i nieprzyjemnym zarzdc, ktry rozstawia wszystkich po ktach jest ju bardzo passe. Szczeglnie dla pokolenia tzw. millenialsw, ktrzy ogromn wag przykadaj do wartoci. O wiele lepiej by liderem, czyli kim, kto napdza ca maszyn zoon z jednostek ludzkich, wskazuje kierunek, pomaga, a take przyznaje si do bdw. Maciej Stpa hoduje idei liderstwa, dlatego te postanowi zebra 15 bdw popenianych przez przywdcw, ktre potrafi zabi wspprac w zespole, a w rezultacie rwnie projekt, firm czy organizacj. Szczeglny nacisk kadzie na motywacj pracownikw w rne sposoby nie tylko poprzez wybaczanie pomyek, ale np. poprzez indywidualne podejcie, jasne wytyczenie celi czy dzielenie si swoj wizj przyszoci firmy z kadym pracownikiem. Jednoczenie przestrzega np. przed tolerowaniem niekompetencji lub publiczn krytyk. Wiele bdw wymienionych w tym szkoleniu to bardzo szerokie tematy, a ich popenianie warunkuje szereg cech i przyzwyczaje. Dlatego te, aby wej w niego jak najgbiej, Maciej poleci Ci kilkanacie ksiek z zakresu zarzdzania ludmi czy walczenia z zachannoci. Maciej Stpa wspzaoyciel spki Profit Plus zajmujcej doradztwem biznesowym skierowanym do przedsibiorcw prowadzcych firmy w Polsce. Doradza i wspiera partnerw, klientw i wsppracownikw w budowaniu efektywnych organizacji. Jest dowiadczonym przedsibiorc, wspwacicielem kilku spek, z ktrych najwicej uwagi obecnie powica spce Profit Plus. Obecnie zatrudnia tam ok 30 osb.