Blog

Fotografowanie jest proste

Fotografowanie jest proste

item image

Price: 69.99 $

Ten skondensowany kurs pozwoli ci zacz swobodnie posugiwa si aparatem fotograficznym, pozna najbardziej przydatne funkcje, aby zrobi naprawd dobre zdjcia. Z kursu dowiesz si midzy innymi jak poprawi nieudane zdjcie, jak rozjani lub przyciemni fotografi, jak ustawi ostro na wybranym planie, w jaki sposb wpyn na kolorystyk zdjcie, tak aby fotografia nie bya zbyt niebieska lub pomaraczowa, a take jak unikn poruszonych zdj. Dowiesz si rwnie kiedy uy lampy byskowej i jak dowietli obiekt w trudnych warunkach owietleniowych. Omwienie funkcji: – ISO- czas ekspozycji-migawka- przesona- ustawienia ostroci- ustawienia balansu bieli – wybr trybu pracy aparatu – zdjcia seryjne- samowyzwalacz

Cultus

https://www.onlinecultus.com/ownerofcultus/

%d bloggers like this: