Blog

Laravel Framework – wielkie kompendium programisty PHP

Laravel Framework – wielkie kompendium programisty PHP

item image

Price: 69.99 $

Cze, tu Tomasz Tomczyk, programista z ponad 10-letnim komercyjnym dowiadczeniem w PHP. Wten kurs wkadam ca swoj wiedz i dowiadczenie, dziki czemu jest on, moim zdaniem, odpowiedni dla kadej osoby, ktra chce opanowa na dobrym poziomie jeden z najpopularniejszych frameworkw PHP. Na Udemy opublikowaem take kurs PHPod podstaw, ktry zbiera dobre recenzje od uczestnikw. Po skoczeniu tego kursu bdziesz potrafi uywa Laravela w swoich projektach. UWAGA! Kurs w chwili premiery zawiera ponad 38 godzin materiau, ale bdzie jeszcze rozbudowywany w 2021 roku. Co przerobisz razem ze mn w tym kursie Laravela: Skonfigurujemy rodowisko pracy. Omwi narzdzia i aplikacje, ktre bd wykorzystywane podczas kursu. Routing – jest procesem wizania konkretnego adresu URL, na ktry wchodzi uytkownik, z kodem, ktry ma si wykona w naszej aplikacji. Laravel udostpnia kilka sposobw, za pomoc ktrych moemy to zrobi, poznasz je w tym kursie. Controller – dziki kontrolerom moemy grupowa powizane ze sob dania od uytkownika w konkretne klasy, dziki czemu mamy bardziej zorganizowany kod. Dowiesz si, w jaki sposb tworzy wasne kontrolery i jak je konfigurowa w routingu. Request – omwimy przykady i zastosowania obiektu Request. Obiekt ten zawiera informacje o parametrach przekazywanych od uytkownika do naszej aplikacji, np. dane formularza lub parametry przekazywane poprzez URL. Dowiesz si, w jaki sposb mona uzyska do nich dostp (i nie tylko do nich).Response – podstawowe informacje na temat generowania odpowiedzi dla uytkownika. View w tej sekcji znajduje si omwienie tematu generowania odpowiedzi przeznaczonej dla uytkownika z naciskiem na stron back-endow. Poruszany jest temat V z MVC oraz na przykadach pokazane jest, w jaki sposb przekazywa dane do szablonw widokw. Poruszony zostaje rwnie temat optymalizacji renderowania widoku. Blade – jest systemem szablonw uywanym przez Laravel. Omwiona zostaje skadnia potrzebna do wywietlania danych przekazanych do widoku. Oprcz samego wywietlania danych omwione s rwnie instrukcje sterujce, ptle oraz, co najwaniejsze, dziedziczenie szablonw. Laravel, mimo e to framework PHP, posiada wsparcie dla technologii front-endowych. Dowiesz si, jak w prosty sposb mona wdroy widok oparty na React, Vue lub Bootstrapie do nasze aplikacji. Opisany zostaje rwnie Laravel Mix, ktry jest nakadk udostpnian przez framework na Webpacka. Konfiguracja frameworka – sam framework, jak rwnie biblioteki, ktrych potencjalnie bdziemy chcie uy w aplikacji, mog wymaga konfiguracji. Tutaj dowiesz si, w jaki sposb to zrobi z uwzgldnieniem wielu rodowisk, z ktrymi przyjdzie nam pracowa. Sesje – s jednym z podstawowych mechanizmw, ktry musimy zaimplementowa praktycznie w kadej aplikacji www. Laravel posiada ju gotow implementacj tego mechanizmu, dziki czemu nie trzeba pisa jej na nowo. Poznasz, w jaki sposb mona ten mechanizm skonfigurowa i jak go uywa. Baza danych – przedstawione zostaj podstawowe informacje na temat obsug bazy danych i jej konfigurowania. Dowiesz si, w jaki sposb tworzy schemat/struktur bazy za pomoc kodu PHP i jak w bardzo atwy sposb przywraca poprzedni wersj. Zobaczysz rwnie, jak mona szybko wypeni baz danymi. Query Builder. W poprzedniej sekcji zostaa utworzona i wypeniona baza danych, w tej wycigamy z niej dane za pomoc Query Buildera, czyli biblioteki sucej do konstruowania zapyta. Cig dalszy poznawania moliwoci Query Buildera, dodatkowo omwiony i zaimplementowany jest system do paginacji wynikw. Eloquent – bardzo istotna sekcja. Eloquent to alternatywne podejcie w stosunku do Query Buildera suce do obsugi bazy danych w aplikacji. Jest to ORM, ktry zapewnia obiektow reprezentacj danych pochodzcych z bazy. Wszystko to (a nawet wicej), co zostao powiedziane wczeniej na temat Query Buildera, omwione jest tutaj w kontekcie Eloquenta. Middleware czyli oprogramowanie poredniczce zapewnia nam moliwo bardzo prostego filtrowania/analizowania/logowania/procesowania danych w aplikacji w jednym konkretnym miejscu i klasie. Autentykacja rejestracja oraz logowanie uytkownikw do serwisu to jest kolejna generyczna funkcjonalno, ktr czsto trzeba zaimplementowa w aplikacji. Laravel dostarcza rozwizanie tego problemu. Tutaj dowiesz si, w jaki sposb go uy. Architektura Lifecycle. Wczeniej zostao omwione duo podstawowych tematw. Poznana wiedza pozwala przej do omwienia tego, jak wyglda proces obsugi dania od uytkownika od A do Z.Architektura Kontener zalenoci. Poznasz miejsce, gdzie s przechowywane wszystkie moduy/biblioteki i zalenoci, ktre pomidzy nimi wystpuj. Architektura Dostawcy usug. Dostawcy usug (Service Providers) zapewniaj miejsce, gdzie mona skonfigurowa now usug w aplikacji (obsuy jej zalenoci, umieci w kontenerze, itp.).Architektura Fasady. Fasady zapewniaj bardzo szybki dostp do danych umieszonych w kontenerze. Dziki temu bardzo prosto mona sign po te dane. Jednak powstaje pytanie, czy to jest a tak dobre, jak si na pocztku wydaje?Artisan wasne komendy. We wczeniejszych sekcjach powiedziane zostao ju, co to jest artisan i jak go uywa. Tutaj zajmiemy si tworzeniem wasnych komend, ktre potem bdzie mon

Cultus

https://www.onlinecultus.com/ownerofcultus/

%d bloggers like this: